ค้นหาทั้งเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน

อีเมลพร้อมคำแนะนำในการตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณได้ถูกส่งไปยัง
false
หากคุณไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะ/สแปมของคุณ หรือคลิกปุ่ม "ส่งอีเมลอีกครั้ง" ด้านล่าง
กลับไปที่
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานใช่ไหม
พาณิชยกรรม

เงื่อนไขทั่วไปในการเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร

14 กันยายน 2020
เงื่อนไขการเช่าสำนักงานทั่วไป หัวข้อที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้สำหรับการเช่าออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร 1. เงื่อนไขการเช่าพื้นที่สำนักงานโดยปกติแล้วระยะการเช่าสำนักงานเพื่อการพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาได้หลังจากครบระยะเวลา 3 ปี ค่าเช่าสำหรับการต่อสัญญาจะถูกปรับตามข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีที่ต้องการเช่าสำนักงานที่มีระยะการเช่ามากกว่า 3 ปี จำเป็นต้องไปจดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดินและต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าและอากรแสตมป์เทียบเท่ากับ 1.1% ของค่าเช่าทั้งหมดที่ต้องจ่ายตลอดเงื่อนไขการเช่า 2. การคิดพื้นที่เช่า ผู้เป็นเจ้าของอาคารส่วนใหญ่จะมีการคิดพื้นที่ให้เช่าโดยวัดจากหน้าต่าง (window) ไปจนถึงพื้นที่ตรงกลางอาคาร (core area) รวมถึงเสา แต่ไม่นับรวมทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ำ และโถงลิฟต์ 3. ค่ามัดจำ คิดเป็นเงินค่าเช่ารวม 3 เดือน ซึ่งผู้เช่าสามารถเรียกคืนได้หลังจากหมดอายุสัญญาเช่า โดยไม่มีดอกเบี้ย 4. ช่วงตกแต่งภายในโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของสำนักงานที่เช่า เช่น ผู้ที่เช่าออฟฟิศขนาด 1,000 ตารางเมตร อาจจะได้รับช่วงเวลาปลอดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นที่สำนักงาน 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าเช่าแล้ว ยังมีค่าใช้จายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า อัตราทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5.00 - 6.00 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งจะชำระให้กับผู้เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานโดยตรง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับระบบปรับอากาศในอาคาร ค่าระบบปรับอากาศ สำนักงานเกือบทั้งหมดที่ปล่อยให้เช่าจะมีระบบปรับอากาศส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงมีการใช้ระบบปรับอากาศสองระบบ ชนิดของระบบปรับอากาศจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้เช่าโดยรวม หากอาคารมีระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำหล่อเย็น (water cooled package unit) ผู้เช่าจะจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศเพิ่มเติมอีกประมาณ 40-50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หากอาคารมีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (central chiller system) ผู้เป็นเจ้าของอาคารจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ ค่าระบบปรับอากาศนอกเวลาทำการ เวลาทำการปกติในสำนักงานทั่วไปเริ่มตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในวันทำการ หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศนอกเวลานี้ ผู้เช่าจำเป็นต้องจ่ายค่าบริการที่ประมาณ 2.00 - 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง สายโทรศัพท์ โดยปกติแล้วผู้เช่าสำนักงานสามารถทำการติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้ทำการติดตั้งสายโทรศัพท์เองโดยตรง และต้องจ่ายค่าติดตั้งเป็นเงินกินเปล่าให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอาคาร ที่จอดรถ สำนักงานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Authority - BMA) โดยจัดให้มีพื้นที่จอดรถหนึ่งคันต่อพื้นที่ให้เช่าได้ 60 ตารางเมตร สำนักงานที่มีการจัดที่จอดรถให้มากกว่าข้างต้นค่อนข้างหาได้จำกัดมาก โดยปกติแล้วผู้เช่าจะได้รับที่จอดรถฟรีหนึ่งคันเมื่อทำการเช่าพื้นที่ทุก 100 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถสามารถเช่าเพิ่มเติมได้โดยการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนต่อคันหากทางอาคารมีที่ว่างพอ ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าบริการและค่าภาษีโรงเรือน ปกติแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถูกรวมอยู่ในค่าเช่าสำนักงานแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้เช่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชำระภาษีโรงเรือนจึงอาจจัดแบ่งค่าเช่าเป็นสองหรือสามสัญญา เพื่อลดภาระในการจ่ายภาษีโรงเรือนแก่ผู้เป็นเจ้าของอาคาร ประมาณ 60% ของค่าเช่ารวมจะถูกแบ่งเป็นค่าบริการหรือค่าเช่าอุปกรณ์ซึ่งมีการคิดภาษี มูลค่าเพิ่มอีก 7% ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของค่าเช่าพื้นที่เช่าซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าภาษีมูลค่า เพิ่มแต่ต้องมีการจ่ายค่าภาษีโรงเรือนที่ 12.5% ต่อปี โดยผู้เป็นเจ้าของอาคารจะเป็นผู้จ่าย แต่ในบางอาคาร ผู้เป็นเจ้าของอาคารอาจผลักให้เป็นภาระของผู้เช่าให้รับผิดชอบภาษีในส่วนนี้ ค่าตกแต่ง ค่าตกแต่งจะครอบคลุมการกั้นห้อง การตกแต่งภายในไปถึงค่าเฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่รวมถึงเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น ตู้โทรศัพท์สาขา (PABX) และระบบ IT โดยค่าตกแต่งจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาทต่อตารางเมตร ผู้เช่าจะต้องปรับพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนเข้าตกแต่ง และส่งมอบคืนให้ผู้ให้เช่าเมื่อหมดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าส่วนมากจะส่งมอบพื้นที่เช่าที่มีระบบฝ้าเพดานแขวน ระบบปรับอากาศ ระบบท่อและหัวจ่ายปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและระบบsprinklers ส่วนพื้นอาจเป็นซีเมนต์เรียบ ความต้องการเฉพาะ บางสำนักงานจะมีการติดตั้งระบบสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินให้แก่ผู้เช่าหรืออาจจัดเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินให้กับผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าต้องการติดตั้งเอง สำหรับระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมงในห้อง IT บางอาคารจะมีระบบหล่อเย็นแยกต่างหากเพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้ระบบปรับอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง  ต้องการอ่านเพิ่มเติม เงื่อนไขทั่วไปในการเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณากด ดาวน์โหลด
Image | CBRE

เงื่อนไขการเช่าสำนักงานทั่วไป

หัวข้อที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้คือเงื่อนไขทั่วไปที่ใช้สำหรับการเช่าออฟฟิศในกรุงเทพมหานคร

1. เงื่อนไขการเช่าพื้นที่สำนักงาน
โดยปกติแล้วระยะการเช่าสำนักงานเพื่อการพาณิชย์ในกรุงเทพมหานครจะมีระยะเวลา 3 ปี โดยอาจมีการต่อสัญญาได้หลังจากครบระยะเวลา 3 ปี ค่าเช่าสำหรับการต่อสัญญาจะถูกปรับตามข้อตกลงร่วมกัน ในกรณีที่ต้องการเช่าสำนักงานที่มีระยะการเช่ามากกว่า 3 ปี จำเป็นต้องไปจดทะเบียนการเช่าที่สำนักงานที่ดินและต้องมีการชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการเช่าและอากรแสตมป์เทียบเท่ากับ 1.1% ของค่าเช่าทั้งหมดที่ต้องจ่ายตลอดเงื่อนไขการเช่า

2. การคิดพื้นที่เช่า
ผู้เป็นเจ้าของอาคารส่วนใหญ่จะมีการคิดพื้นที่ให้เช่าโดยวัดจากหน้าต่าง (window) ไปจนถึงพื้นที่ตรงกลางอาคาร (core area) รวมถึงเสา แต่ไม่นับรวมทางเดินส่วนกลาง ห้องน้ำ และโถงลิฟต์

3. ค่ามัดจำ
คิดเป็นเงินค่าเช่ารวม 3 เดือน ซึ่งผู้เช่าสามารถเรียกคืนได้หลังจากหมดอายุสัญญาเช่า โดยไม่มีดอกเบี้ย

4. ช่วงตกแต่งภายในโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของสำนักงานที่เช่า เช่น ผู้ที่เช่าออฟฟิศขนาด 1,000 ตารางเมตร อาจจะได้รับช่วงเวลาปลอดค่าเช่าเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อใช้ในการตกแต่งพื้นที่สำนักงาน

เงื่อนไขทั่วไปในการเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
นอกเหนือจากค่าเช่าแล้ว ยังมีค่าใช้จายอื่นๆ เช่น

 • ค่าไฟฟ้า
  อัตราทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 5.00 - 6.00 บาทต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ซึ่งจะชำระให้กับผู้เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานโดยตรง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับระบบปรับอากาศในอาคาร
 • ค่าระบบปรับอากาศ
  สำนักงานเกือบทั้งหมดที่ปล่อยให้เช่าจะมีระบบปรับอากาศส่วนกลาง อย่างไรก็ตาม อาคารสำนักงานในกรุงเทพมหานครยังคงมีการใช้ระบบปรับอากาศสองระบบ ชนิดของระบบปรับอากาศจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของผู้เช่าโดยรวม หากอาคารมีระบบปรับอากาศแบบใช้น้ำหล่อเย็น (water cooled package unit) ผู้เช่าจะจ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศเพิ่มเติมอีกประมาณ 40-50 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หากอาคารมีระบบทำความเย็นจากส่วนกลาง (central chiller system) ผู้เป็นเจ้าของอาคารจะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าในระบบปรับอากาศ
 • ค่าระบบปรับอากาศนอกเวลาทำการ
  เวลาทำการปกติในสำนักงานทั่วไปเริ่มตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 18:00 น. ในวันทำการ หากมีการใช้เครื่องปรับอากาศนอกเวลานี้ ผู้เช่าจำเป็นต้องจ่ายค่าบริการที่ประมาณ 2.00 - 3.00 บาทต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง
 • สายโทรศัพท์
  โดยปกติแล้วผู้เช่าสำนักงานสามารถทำการติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ให้ทำการติดตั้งสายโทรศัพท์เองโดยตรง และต้องจ่ายค่าติดตั้งเป็นเงินกินเปล่าให้แก่ผู้เป็นเจ้าของอาคาร
 • ที่จอดรถ
  สำนักงานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นโดยอ้างอิงมาตรฐานที่ถูกตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Authority - BMA) โดยจัดให้มีพื้นที่จอดรถหนึ่งคันต่อพื้นที่ให้เช่าได้ 60 ตารางเมตร สำนักงานที่มีการจัดที่จอดรถให้มากกว่าข้างต้นค่อนข้างหาได้จำกัดมาก โดยปกติแล้วผู้เช่าจะได้รับที่จอดรถฟรีหนึ่งคันเมื่อทำการเช่าพื้นที่ทุก 100 ตารางเมตร พื้นที่จอดรถสามารถเช่าเพิ่มเติมได้โดยการจ่ายค่าเช่าเป็นรายเดือนต่อคันหากทางอาคารมีที่ว่างพอ
 • ค่าธรรมเนียมในการจัดการ ค่าบริการและค่าภาษีโรงเรือน
  ปกติแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถูกรวมอยู่ในค่าเช่าสำนักงานแล้ว ทั้งนี้เนื่องจากผู้ให้เช่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชำระภาษีโรงเรือนจึงอาจจัดแบ่งค่าเช่าเป็นสองหรือสามสัญญา เพื่อลดภาระในการจ่ายภาษีโรงเรือนแก่ผู้เป็นเจ้าของอาคาร

  ประมาณ 60% ของค่าเช่ารวมจะถูกแบ่งเป็นค่าบริการหรือค่าเช่าอุปกรณ์ซึ่งมีการคิดภาษี มูลค่าเพิ่มอีก 7% ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของค่าเช่าพื้นที่เช่าซึ่งไม่ต้องจ่ายค่าภาษีมูลค่า เพิ่มแต่ต้องมีการจ่ายค่าภาษีโรงเรือนที่ 12.5% ต่อปี โดยผู้เป็นเจ้าของอาคารจะเป็นผู้จ่าย แต่ในบางอาคาร ผู้เป็นเจ้าของอาคารอาจผลักให้เป็นภาระของผู้เช่าให้รับผิดชอบภาษีในส่วนนี้
 • ค่าตกแต่ง
  ค่าตกแต่งจะครอบคลุมการกั้นห้อง การตกแต่งภายในไปถึงค่าเฟอร์นิเจอร์ แต่ไม่รวมถึงเครื่องใช้ในสำนักงาน เช่น ตู้โทรศัพท์สาขา (PABX) และระบบ IT โดยค่าตกแต่งจะอยู่ที่ประมาณ 15,000 – 25,000 บาทต่อตารางเมตร ผู้เช่าจะต้องปรับพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนเข้าตกแต่ง และส่งมอบคืนให้ผู้ให้เช่าเมื่อหมดสัญญาเช่า ผู้ให้เช่าส่วนมากจะส่งมอบพื้นที่เช่าที่มีระบบฝ้าเพดานแขวน ระบบปรับอากาศ ระบบท่อและหัวจ่ายปรับอากาศ ระบบแสงสว่างและระบบsprinklers ส่วนพื้นอาจเป็นซีเมนต์เรียบ
 • ความต้องการเฉพาะ
  บางสำนักงานจะมีการติดตั้งระบบสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินให้แก่ผู้เช่าหรืออาจจัดเตรียมพื้นที่สำหรับติดตั้งระบบสำรองไฟในกรณีฉุกเฉินให้กับผู้เช่าในกรณีที่ผู้เช่าต้องการติดตั้งเอง สำหรับระบบปรับอากาศตลอด 24 ชั่วโมงในห้อง IT บางอาคารจะมีระบบหล่อเย็นแยกต่างหากเพื่อให้ผู้เช่าสามารถใช้ระบบปรับอากาศได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ต้องการอ่านเพิ่มเติม เงื่อนไขทั่วไปในการเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ ฉบับภาษาอังกฤษ กรุณากด ดาวน์โหลด

แชร์
คัดลอกลิงก์
แชร์ผ่านลิงก์