ค้นหาทั้งเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน

อีเมลพร้อมคำแนะนำในการตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณได้ถูกส่งไปยัง
false
หากคุณไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะ/สแปมของคุณ หรือคลิกปุ่ม "ส่งอีเมลอีกครั้ง" ด้านล่าง
กลับไปที่
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานใช่ไหม
พาณิชยกรรม

แรงจูงใจจาก BOI & IEAT

14 กันยายน 2020
แรงจูงใจในการพัฒนาและการใช้สังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อจะเร่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนจากทั้งส่วนภูมิภาคและจากนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐที่ช่วยดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการลงทุนมีดังนี้ 1. กรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. (Industrial Estate Authority of Thailand - IEAT) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งทำงานภายใต้อำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรมและมีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ กนอ. มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทำการพัฒนาพื้นที่แหล่งรวมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมขึ้นอย่างเป็นระบบ หน่วยงานนี้เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกระจายความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมไปยังหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยใช้นิคมอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือหลัก โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสามารถสมัครเพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบการโรงงานได้ที่ กนอ. 2. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานภายใต้อำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะโฆษณาประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านเป้าหมายการลงทุนที่ดึงดูดผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนในประเทศไทยถูกส่งเสริมโดยทั้งโดยวิธีที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น นักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก BOI ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยโดยดำเนินการผ่าน BOI ได้ดึงดูดนักลงทุนให้เปิดโรงงานภายนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อทำการกระจายความเจริญและเพิ่มการกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุนที่มีอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขต 3 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดที่อยู่นอกเหนือเขตภาคกลางของประเทศอีกด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI)
Image | CBRE

แรงจูงใจในการพัฒนาและการใช้สังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย

รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อจะเร่งการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยการเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนจากทั้งส่วนภูมิภาคและจากนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยหน่วยงานของรัฐที่ช่วยดำเนินการ ตรวจสอบและควบคุมการลงทุนมีดังนี้

1. กรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. (Industrial Estate Authority of Thailand - IEAT)
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจซึ่งทำงานภายใต้อำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรมและมีเป้าหมายที่จะดำเนินการตามนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ กนอ. มีบทบาทสำคัญทั้งในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทำการพัฒนาพื้นที่แหล่งรวมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมขึ้นอย่างเป็นระบบ หน่วยงานนี้เป็นตัวแทนของรัฐบาลในการกระจายความเจริญเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมไปยังหลายพื้นที่ในประเทศไทยโดยใช้นิคมอุตสาหกรรมเป็นเครื่องมือหลัก โรงงานที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสามารถสมัครเพื่อขอใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบการโรงงานได้ที่ กนอ.

industrial-boi-and-ieat.jpg

2. คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI)
เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีกหน่วยงานหนึ่งที่ทำงานภายใต้อำนาจของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายที่จะโฆษณาประเทศไทยในฐานะผู้นำด้านเป้าหมายการลงทุนที่ดึงดูดผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การลงทุนในประเทศไทยถูกส่งเสริมโดยทั้งโดยวิธีที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับภาษี เช่น นักลงทุนชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจาก BOI

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยโดยดำเนินการผ่าน BOI ได้ดึงดูดนักลงทุนให้เปิดโรงงานภายนอกพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อทำการกระจายความเจริญและเพิ่มการกระจายรายได้สู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการให้สิทธิพิเศษเพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุนที่มีอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขต 3 ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดที่อยู่นอกเหนือเขตภาคกลางของประเทศอีกด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI)

แชร์
คัดลอกลิงก์
แชร์ผ่านลิงก์