ค้นหาทั้งเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน

อีเมลพร้อมคำแนะนำในการตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณได้ถูกส่งไปยัง
false
หากคุณไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะ/สแปมของคุณ หรือคลิกปุ่ม "ส่งอีเมลอีกครั้ง" ด้านล่าง
กลับไปที่
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานใช่ไหม
พาณิชยกรรม

การใช้ ครอบครอง และการขายที่ดิน

2 ตุลาคม 2023
ขายที่ดินกรุงเทพฯ : กรรมสิทธิ์ การใช้ และการครอบครอง ประเภทของการถือครองที่ดิน ที่ดินส่วนมากในประเทศไทยถือครองโดยเอกชนและถือครองแบบมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้วที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เป็นแบบถือครองโดยสมบูรณ์จะถูกขายแบบถือครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถเห็นได้จากการขายที่ดินกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย ที่ดินที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่เจ้าของเป็นรัฐบาล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และส่วนพระองค์ จะให้สิทธิการครอบครองในรูปแบบการเช่าเท่านั้น โดยสิทธิการถือครองแบบเช่าสามารถขายหรือโอนต่อไปยังบุคคลที่สามได้ สำหรับอาคารพักอาศัย สิทธิการเช่าที่นานที่สุดคือ 30 ปี และบางอาคารสามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี ในขณะที่เงื่อนไขระยะเวลาเช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีตั้งแต่ 30 – 50 ปีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ในประเทศไทยมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ เอกสารกรรมสิทธิ์การถือครองโดยสมบูรณ์ หรือที่เรียกกันว่า โฉนด หรือ นส 4 เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดีที่สุดโดยผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในที่ดินที่ถือครอง ไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรือขายที่ดินกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดก็สามารถทำได้โดยอิสระ นส 3 ก เป็นเอกสารที่ออกให้เมื่อที่ดินได้มีการรังวัดโดยกรมที่ดินและอยู่ระหว่างรอการออกโฉนด นส 3 ซึ่งจะออกให้สำหรับที่ดินที่ไม่ได้รังวัดโดยกรมที่ดินและยังไม่ได้มีการระบุอาณาเขต เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของ เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่น่าสนใจน้อยที่สุดเนื่องจากที่ดินไม่ได้รับการรับรองโดยกรมที่ดิน แต่ได้รับการบันทึกด้านการเสียภาษีที่ดินโดยสำนักงานที่ดิน สิทธิในการถือครองที่ดินและการซื้อขายที่ดิน บุคคลสัญชาติไทยสามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้โดยการโอนระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือผ่านการเช่าที่ดินของรัฐหรือที่ดินส่วนบุคคล การเช่าที่ดินที่มากกว่า 3 ปีจะต้องจดทะเบียนที่กรมที่ดิน   การขายที่ดินระหว่างเอกชนเป็นรูปแบบการซื้อที่ดินที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทย (คลิกดูรายการขายที่ดินกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด) การใช้ที่ดิน การพัฒนาโครงการในประเทศไทยจะต้องปฎิบัติภายใต้กฏระเบียบและกฎหมายเรื่องการแบ่งเขตผังเมือง รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง อัตราส่วนการพัฒนา อาณาบริเวณที่ครอบคลุม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความสูงอาคาร พระราชบัญญัติผังเมืองด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นการควบคุมการก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย กฎระเบียบด้านการแบ่งเขตผังเมืองให้อำนาจเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการกำหนดการใช้ที่ดินในพื้นที่หนึ่ง ๆ ในแต่ละจังหวัด ที่ดินสำหรับขายในกรุงเทพฯ มีการแบ่งเขตผังเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีการทบทวนทุก 5 - 7 ปี การเข้าใจเรื่องกฎระเบียบด้านการแบ่งเขตผังเมืองก่อนซื้อ-ขายที่ดินกรุงเทพฯ หรือในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่สำคัญ กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ รูปแบบกรรมสิทธิ์ที่ออกแบบสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีหลายชั้น (strata title) ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับโครงการที่พักอาศัย ในส่วนพื้นที่ สำนักงานเกรด เอ และ ร้านค้าปลีก รูปแบบกรรมสิทธิ์จะเป็นแบบเจ้าของคนเดียวจะเป็นที่นิยมมากกว่า ขายที่ดินกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ทำเลศักยภาพ สนใจลงทุนซื้อ-ขายที่ดินกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัดในทำเลศักยภาพ ซีบีอาร์อีมีที่ดินให้ท่านเลือกมากมาย คลิกเพื่อดูรายการที่ดิน หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Image | CBRE

ขายที่ดินกรุงเทพฯ : กรรมสิทธิ์ การใช้ และการครอบครอง

ประเภทของการถือครองที่ดิน

ที่ดินส่วนมากในประเทศไทยถือครองโดยเอกชนและถือครองแบบมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ โดยทั่วไปแล้วที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เป็นแบบถือครองโดยสมบูรณ์จะถูกขายแบบถือครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถเห็นได้จากการขายที่ดินกรุงเทพฯ และในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทย

ที่ดินที่มีการถือครองกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่เจ้าของเป็นรัฐบาล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และส่วนพระองค์ จะให้สิทธิการครอบครองในรูปแบบการเช่าเท่านั้น โดยสิทธิการถือครองแบบเช่าสามารถขายหรือโอนต่อไปยังบุคคลที่สามได้ สำหรับอาคารพักอาศัย สิทธิการเช่าที่นานที่สุดคือ 30 ปี และบางอาคารสามารถต่ออายุได้อีก 30 ปี ในขณะที่เงื่อนไขระยะเวลาเช่าสำหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มีตั้งแต่ 30 – 50 ปีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์

ในประเทศไทยมีเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินอยู่ 4 ประเภท ได้แก่

  1. เอกสารกรรมสิทธิ์การถือครองโดยสมบูรณ์ หรือที่เรียกกันว่า โฉนด หรือ นส 4 เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดีที่สุดโดยผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ในที่ดินที่ถือครอง ไม่ว่าจะปล่อยเช่าหรือขายที่ดินกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัดก็สามารถทำได้โดยอิสระ
  2. นส 3 ก เป็นเอกสารที่ออกให้เมื่อที่ดินได้มีการรังวัดโดยกรมที่ดินและอยู่ระหว่างรอการออกโฉนด
  3. นส 3 ซึ่งจะออกให้สำหรับที่ดินที่ไม่ได้รังวัดโดยกรมที่ดินและยังไม่ได้มีการระบุอาณาเขต
  4. เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของ เป็นเอกสารกรรมสิทธิ์ที่น่าสนใจน้อยที่สุดเนื่องจากที่ดินไม่ได้รับการรับรองโดยกรมที่ดิน แต่ได้รับการบันทึกด้านการเสียภาษีที่ดินโดยสำนักงานที่ดิน

ขายที่ดินในกรุงเทพ

สิทธิในการถือครองที่ดินและการซื้อขายที่ดิน

บุคคลสัญชาติไทยสามารถถือครองที่ดินในประเทศไทยได้โดยการโอนระหว่างเอกชนด้วยกัน หรือผ่านการเช่าที่ดินของรัฐหรือที่ดินส่วนบุคคล การเช่าที่ดินที่มากกว่า 3 ปีจะต้องจดทะเบียนที่กรมที่ดิน   การขายที่ดินระหว่างเอกชนเป็นรูปแบบการซื้อที่ดินที่พบได้มากที่สุดในประเทศไทย (คลิกดูรายการขายที่ดินกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)

การใช้ที่ดิน

การพัฒนาโครงการในประเทศไทยจะต้องปฎิบัติภายใต้กฏระเบียบและกฎหมายเรื่องการแบ่งเขตผังเมือง รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดเพียง อัตราส่วนการพัฒนา อาณาบริเวณที่ครอบคลุม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และความสูงอาคาร พระราชบัญญัติผังเมืองด้วย พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นการควบคุมการก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย กฎระเบียบด้านการแบ่งเขตผังเมืองให้อำนาจเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการกำหนดการใช้ที่ดินในพื้นที่หนึ่ง ๆ ในแต่ละจังหวัด ที่ดินสำหรับขายในกรุงเทพฯ มีการแบ่งเขตผังเมืองที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีการทบทวนทุก 5 - 7 ปี การเข้าใจเรื่องกฎระเบียบด้านการแบ่งเขตผังเมืองก่อนซื้อ-ขายที่ดินกรุงเทพฯ หรือในจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศไทยถือเป็นเรื่องที่สำคัญ

กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์

รูปแบบกรรมสิทธิ์ที่ออกแบบสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่มีหลายชั้น (strata title) ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับโครงการที่พักอาศัย ในส่วนพื้นที่ สำนักงานเกรด เอ และ ร้านค้าปลีก รูปแบบกรรมสิทธิ์จะเป็นแบบเจ้าของคนเดียวจะเป็นที่นิยมมากกว่า

ขายที่ดินในกรุงเทพ

ขายที่ดินกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่น ๆ ทำเลศักยภาพ

สนใจลงทุนซื้อ-ขายที่ดินกรุงเทพฯ หรือ ต่างจังหวัดในทำเลศักยภาพ ซีบีอาร์อีมีที่ดินให้ท่านเลือกมากมาย คลิกเพื่อดูรายการที่ดิน หรือ ติดต่อเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แชร์
คัดลอกลิงก์
แชร์ผ่านลิงก์