ค้นหาทั้งเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน

อีเมลพร้อมคำแนะนำในการตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณได้ถูกส่งไปยัง
false
หากคุณไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะ/สแปมของคุณ หรือคลิกปุ่ม "ส่งอีเมลอีกครั้ง" ด้านล่าง
กลับไปที่
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานใช่ไหม
พาณิชยกรรม

เปิดรับวิถีใหม่: พื้นที่สำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ

22 สิงหาคม 2023
การดำเนินกิจการทางธุรกิจหลังยุคโควิดมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน นโยบายขององค์กร และการจัดสรรพื้นที่สำนักงานที่คำนึงถึงสุขภาวะของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
Image | CBRE

การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อชีวิตการทำงาน ไม่เพียงแค่พื้นที่สำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ แต่ยังส่งผลต่อตลาดสำนักงานทั่วโลก การดำเนินกิจการทางธุรกิจหลังยุคโควิดมีการปรับเปลี่ยนวิถีการทำงาน นโยบายขององค์กร และการจัดสรรพื้นที่สำนักงานที่คำนึงถึงสุขภาวะของพนักงานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ บทความนี้จะกล่าวถึงการใช้พื้นที่สำนักงาน การออกแบบ การจัดสรรพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ในแง่มุมต่าง ๆ เช่น ความเอาใจใส่ต่อคนทำงาน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน นโยบายการทำงานแบบผสมผสาน และบทบาทของมาตรฐานการรับรองอาคารที่มีมากขึ้นในอนาคต

มุมมองใหม่: จากพื้นที่ทำธุรกิจ เป็น พื้นที่ทำงานที่ตอบโจทย์

ท่ามกลางการแพร่ของโรคระบาด ธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน พื้นที่สำนักงานได้เปลี่ยนจากการมีสำนักงานเป็นศูนย์กลาง เป็นพื้นที่ที่รองรับการทำงานร่วมกัน เป็นพื้นที่สำหรับความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของพนักงาน ปัจจุบัน บริษัทที่มีความคิดก้าวหน้าให้ความสำคัญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและสร้างแรงบันดาลใจ เช่น มีอากาศในอาคารที่บริสุทธิ์ มีแสงสว่างที่เพียงพอ มีน้ำดื่มที่มีคุณภาพ อาหารที่สะอาด โต๊ะเก้าอี้ทำงานที่สามารถปรับได้ตามสรีระ ต้นไม้ในร่ม และพื้นที่ส่วนกลาง ด้วยการโอบรับแนวคิดของสำนักงานที่ยึดผู้ทำงานเป็นศูนย์กลาง องค์การสามารถส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานในเชิงบวก เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้

การใส่ใจในพนักงาน ปัจจัยสำคัญที่นำมาสู่การจัดสรรพื้นที่สำนักงานใหม่

การสร้างสภาพแวดล้อมสำนักงานที่ยึดพนักงานเป็นศูนย์กลางนั้นต้องใช้พื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของพนักงานมากกว่าการมีโต๊ะประจำหรือรูปแบบการทำงานในอดีต การมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น พื้นที่ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของงาน โซนสำหรับนั่งทำงานเงียบ ๆ ห้องประชุมที่มีอุปกรณ์ครบครัน ห้องอาหาร ซึ่งช่วยส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความคิดสร้างสรรค์ และสร้างความผ่อนคลาย ด้วยการผสานรวมองค์ประกอบการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่น ความเขียวขจีและวัสดุธรรมชาติ พื้นที่สำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ สามารถเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างของพื้นที่สำนักงานลักษณะนี้สามารถพบได้ในย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีการพัฒนาอาคารสำนักงานแบบมิกซ์ยูสรุ่นใหม่ ๆ โดยเฉพาะในพื้นที่อย่าง สุขุมวิท สีลม เพลินจิต พระราม 4 และหลายอาคารมีทางเดินเชื่อมต่อตรงถึงสถานีรถไฟฟ้า ทั้ง BTS และ MRT ตลาดพื้นที่สำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯ ยังมีการจัดการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งรวมถึงพื้นที่ทำงานที่ใช้พื้นที่ร่วมกัน การเลือกนั่งทำงานที่ใดก็ได้ (hot desking) ตู้โทรศัพท์ พื้นที่สันทนาการ และแม้แต่ห้องสำหรับนอนพักผ่อน (nap room)

การใช้ชีวิตและทำงานควบคู่กันไปอย่างลงตัว

การทำงานและทำกิจกรรมส่วนตัวต่าง ๆ มีความสำคัญมากขึ้นในการสร้างความยั่งยืน ความเป็นอยู่ที่ดีและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ในขณะที่แต่ละคนพยายามที่จะผสมผสานชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานให้กลมกลืนกันมากขึ้น อาคารสำนักงานให้เช่าใหม่ ๆ หลายแห่ง และโครงการมิกซ์ยูส จะรวมพื้นที่ค้าปลีกและพื้นที่สำนักงาน หรือพื้นที่ค้าปลีกกับพื้นที่สำนักงานและโรงแรมไว้ในที่เดียว ซึ่งวิธีนี้ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ไม่เพียงแต่สามารถออกแบบพื้นที่สำนักงานให้เช่าที่รองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลายเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ตัวอาคารสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตของพนักงานอีกด้วย ตัวอย่างเช่น อาคารสำนักงานเหล่านี้อาจอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางเข้าถึงได้อย่างสะดวก มีร้านค้าปลีกเปิดตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่รักสุขภาพ และสวนบนดาดฟ้าสำหรับวิ่งออกกำลังกายหรือผ่อนคลาย สิ่งเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับเทรนด์ในปัจจุบันที่มุ่งเน้นการลดขยะและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเน้นย้ำความมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน

การเพิ่มขึ้นของการทำงานแบบผสมผสาน (Hybrid)

จากผลการสำรวจของ CBRE APAC Research การระบาดของโรคระบาดใหญ่มีส่วนเร่งให้เกิดการยอมรับรูปแบบการทำงานจากระยะไกลและการทำงานแบบผสมผสานอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ในกรุงเทพฯ แต่ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธุรกิจต่าง ๆ ตระหนักถึงประโยชน์มากมายของการทำงานแบบยืดหยุ่น ช่วยให้พนักงานสามารถแบ่งเวลาระหว่างการทำงานจากที่บ้านและที่ทำงานโดยไม่คำนึงถึงประเภทธุรกิจ ประเภทงาน หรือทีม การเปลี่ยนแปลงของพลวัตในการทำงานนี้กระตุ้นให้บริษัทต่าง ๆ ประเมินวัฒนธรรมองค์กรของตนใหม่โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับการทำงานจากระยะไกลในขณะที่ยังคงให้มีพื้นที่ทำงานร่วมกันสำหรับการประชุมทีมและกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ตัวอย่างเช่น การจัดประชุมผ่านแอปการประชุมทางวิดีโอ การประชุมอย่างไม่เป็นทางการที่คาเฟ่ การกำหนดวันเวลาเฉพาะสำหรับประชุมทีมในสำนักงาน หรือการกำหนดตัวแทนประจำทีมเพื่อกิจกรรมการสร้างทีม แนวทางที่ปรับเปลี่ยนได้นี้ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นในการทำงานจากระยะไกลและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกัน

ความสำคัญของมาตรฐานการรับรองอาคาร

การรับรองอาคาร เช่น LEED, TREES และ Green Mark ซึ่งเน้นเรื่องความยั่งยืน ส่วน WELL และ FitWel เน้นเรื่องสุขภาวะ มีบทบาทสำคัญในการสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ และยังมีการรับรองมาตรฐานที่กำลังจะตามมาอีกมาก การรับรองเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าอาคารเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน คุณภาพอากาศภายในอาคาร การอนุรักษ์น้ำ และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เช่า

การรับรองอาคารชั้นนำอีกสองรายการ ได้แก่ WiredScore และ SmartScore ซึ่งจะประเมินโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและความสามารถด้านเทคโนโลยีของอาคาร โดย WiredScore จะเน้นไปที่การเชื่อมต่อและประเมินคุณภาพและความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอาคาร ซึ่งต้องใช้ไฟเบอร์บรอดแบนด์ Wi-Fi ความเร็วสูงที่มีเสถียรภาพในพื้นที่ส่วนกลาง มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ได้รับการยอมรับระดับสากล และห้องโทรคมนาคมแยกส่วน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด SmartScore จะประเมินความสามารถทางเทคโนโลยีโดยรวมของอาคาร รวมถึงคุณลักษณะของอาคารอัจฉริยะที่ส่งเสริมความยั่งยืนและความสะดวกสบาย ตัวอย่างเช่น การมีระบบควบคุมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การเพิ่มประสิทธิภาพ HVAC ตามจำนวนผู้เข้าพัก และการใช้แอปพลิเคชันมือถือภายในอาคารซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมสิ่งต่าง ๆ เช่น การเข้าถึง การจองห้อง อุณหภูมิ และแสงสว่าง นอกจากนี้ SmartScore ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของระบบปฏิบัติการที่สามารถควบคุมการทำงานพร้อมกันหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพื่อปรับปรุงการจัดการอาคาร

ใบรับรองมาตรฐานเหล่านี้ช่วยให้ผู้เช่า บริษัท หรือนักลงทุน สามารถประกอบการตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับความเหมาะสมของอาคารและหลักประกันในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อ เทคโนโลยี และความยั่งยืน ด้วยการลงทุนในพื้นที่สำนักงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว บริษัทต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อความยั่งยืน สุขภาพของพนักงาน และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การรับรองดังกล่าวไม่เพียงแต่ยกระดับสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์โดยรวมและช่วยดึงดูดบุคลากรผู้มีความสามารถ

บทสรุป

การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสร้างความพึงพอใจของพนักงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่สร้างแรงพลักดันให้กับพนักงานและส่งเสริมความสำเร็จทางธุรกิจในระยะยาว พื้นที่สำนักงานให้เช่าในกรุงเทพฯกำลังปรับตัวเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ช่วยหล่อเลี้ยงประสิทธิภาพการทำงาน การสร้างความร่วมมือ และความพึงพอใจ

หากองค์กรของคุณสนใจที่จะค้นหาเกี่ยวกับตลาดการเช่าพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพฯ หรือกำลังมองหาโซลูชั่นเฉพาะสำหรับบริษัทของคุณ สามารถติดต่อผู้เชี่ยวชาญของซีบีอาร์อี ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลรอบด้านเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างแม่นยำในโลกธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่ง

แชร์
คัดลอกลิงก์
แชร์ผ่านลิงก์