ค้นหาทั้งเว็บไซต์

ลืมรหัสผ่าน

อีเมลพร้อมคำแนะนำในการตั้งรหัสผ่านใหม่ของคุณได้ถูกส่งไปยัง
false
หากคุณไม่ได้รับอีเมล โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ขยะ/สแปมของคุณ หรือคลิกปุ่ม "ส่งอีเมลอีกครั้ง" ด้านล่าง
กลับไปที่
ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานใช่ไหม
พาณิชยกรรม

ที่ตั้งพื้นที่อุตสาหกรรม โรงงาน และโกดังสินค้า

21 สิงหาคม 2023
การซื้อหรือเช่าโกดัง คลังสินค้า โรงงาน ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ส่วนมากมักเลือกสถานที่ที่ตั้งอยู่ใน กรุงเทพ พื้นที่ใกล้กรุงเทพ และจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย
Image | CBRE

ทำเลในการซื้อขายโรงงาน และเช่าโกดัง รวมถึงอสังหาฯ เพื่อการอุตสาหกรรมอื่น

การซื้อหรือเช่าโกดัง คลังสินค้า โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมในประเทศไทย ส่วนมากมักเลือกสถานที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

สมุทรปราการ

เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อโรงงานหรือเช่าโกดัง คลังสินค้า ได้หลากหลายแห่งเนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการเป็นศูนย์กระจายสินค้า อีกทั้งยังรายล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมจำนวนมาก

ด้วยที่ตั้งและการคมนาคมที่ใกล้กรุงเทพฯ สามารถเข้าถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มีถนนบางนา-ตราด และทางยกระดับวิ่งผ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางหลักจากกรุงเทพฯ ไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้สมุทรปราการเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการกระจายสินค้าและอีคอมเมิร์ซของประเทศ

เนื่องด้วยเป็นทำเลที่ตั้งที่ดี มีการเชื่อมโยงกับศูนย์กลางการขนส่งหลัก จึงมีความต้องการซื้อ ขาย เช่าที่ดิน เช่าโกดัง คลังสินค้า รวมถึงซื้อขายโรงงานในสมุทรปราการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณถนนบางนาตราดระหว่างกิโลเมตร 18-23 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับการพัฒนาโกดังสินค้าขนาดใหญ่ ซีบีอาร์อีได้รวบรวมรายการซื้อ เช่า ขายโรงงาน และโกดังในสมุทรปราการเอาไว้หลายแห่งเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการที่สนใจ

ดูรายการโกดังในสมุทรปราการ ดูรายการโรงงานในสมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

ผู้ประกอบการหลายรายนิยมซื้อหรือเช่าโกดังและโรงงานบริเวณรอบนอกกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง ซึ่งบริเวณที่เป็นที่นิยมในการสร้างศูนย์กระจายสินค้าคือบริเวณทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครเลียบทางด่วนบางนา-ตราด และทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่วังน้อยและบางบัวทอง

อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยข้อบังคับการวางผังเมืองห้ามไม่ให้มีการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและโกดังสินค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ทำให้ผู้ผลิตย้ายฐานการผลิตและการเช่าโกดัง คลังสินค้าออกไปยังนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม และพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดปริมาณฑลอื่น ๆ อย่างสมุทรปราการแทน

นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร

 • นิคมอุตสาหกรรมบางปู
 • สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่
 • นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 • นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
 • นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา
 • นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีฐานการผลิตอยู่ใน Eastern Seaboard

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC)

แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้โครงการไทยแลนด์ 4.0 มุ่งฟื้นฟูและยกระดับพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ซึ่งเป็นทำเลยอดนิยมที่มีการซื้อ ขายโรงงาน และเช่าโกดัง คลังสินค้าจำนวนมาก

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีท่าเรือหลักสองแห่งที่ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกนี้ ได้แก่ ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุต การเช่าโกดัง คลังสินค้าในทำเลดังกล่าวจึงช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่ง

 1. ทาเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือบรรทุกสินค้าหลักของประเทศไทย มีระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 185 กิโลเมตร และจากพัทยา 20 กิโลเมตร
 2. ท่าเรือมาบตาพุด เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าหนักและของเหลวหลักของประเทศไทย โดยถูกออกแบบมาให้รองรับเรือขนส่งจำนวนมาก รวมทั้งเรือบรรทุกเครื่องจักรกลของโรงงานขนาดใหญ่ได้ด้วย

นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมในบริเวณเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก EEC รวมไปถึง

 • นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
 • นิคมอุตสาหกรรมอมตะ ซิตี้
 • นิคมอุตสาหกรรมซีพีจีซี
 • นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมโรจนะ
 • นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
 • นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
 • นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
 • นิคมอุตสาหกรรมเอเพ็กซ์

ความต้องซื้อขายโรงงาน เช่าโกดังสินค้า หรือที่ดินอุตสาหกรรมใน EEC มีสูงมาก เนื่องจากอยู่ใกล้กับท่าเรือน้ำลึก มีห่วงโซ่อุปทานที่พัฒนาอย่างดีและมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2565 นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งมีพื้นที่ดินจำกัด

อยุธยาและปทุมธานี

จังหวัดดังกล่าวตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพมหานคร บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย จึงมีการขายและให้เช่าโกดัง คลังสินค้า และโรงงาน ในหลายพื้นที่ของจังหวัด

นิคมอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมหลักในบริเวณนี้ ได้แก่

 • พื้นที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร 
 • สวนอุตสาหกรรมบางกระดี่
 • นิคมอุตสาหกรรมปะอิน
 • สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
 • นิคมอุตสาหกรรม Hi-Tech
 • ที่ดินอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี
 • นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

พื้นที่อื่น ๆ

นอกเหนือจากที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ยังมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดเล็กตั้งอยู่ทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในความดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ซึ่งมีการซื้อขายโรงงานหรือให้เช่าโกดังสินค้าอยู่ในหลายพื้นที่สำคัญ

เช่าโกดัง คลังสินค้า ซื้อขายโรงงานในทำเลต่าง ๆ กับซีบีอาร์อี

หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่กำลังมองหาพื้นที่อุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์เรื่องโลจิสติกส์ในทำเล เช่น สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง หรือ อยุธยา หรือทำเลอื่น ๆ ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย เช่าโกดัง หรือ โรงงาน ผู้เชี่ยวชาญด้านพื้นที่อุตสาหกรรมของเราพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ กรุณาติดต่อซีบีอาร์อี

 
แชร์
คัดลอกลิงก์
แชร์ผ่านลิงก์